Rafael3

Meditace II


(více)
17.12.2010 13:23:13 | Autor: Pavel a web | stálý odkaz


Zvuk a jeho síla


(více)
07.11.2010 21:44:21 | Autor: Pavel a web | 0 komentářů | stálý odkaz


EMOCE


(více)
25.02.2010 11:53:46 | Autor: P | 0 komentářů | stálý odkaz


Budoucnost 2012


(více)
17.01.2010 14:23:45 | stálý odkaz


Ouško Jehly


(více)
18.07.2009 18:42:17 | Autor: Antony de Mello Cesta k lásce | 0 komentářů | stálý odkaz


Máj lásky čas

Květen je probuzení jak přírody tak i člověka ze zimního spánku.Tak si dovoluji probouzet sebe i všechny své blízké skrze lásku vše objímající a vše přijímající,tak jak vše přichází právě teď. (více)
04.05.2009 20:25:36 | Autor: Miguel Ruiz | 1 komentářů | stálý odkaz


Meditace

Meditace Světla Uvolni se a zajisti ať máš pohodu a klid.Hluboce dýchej a postupně uvolňuj celé tělo.
Představuj si a prociťuj,jak je tvé tělo zahaleno do oslnivě zářivého bílého světla.Udržuj tento obraz.
Poznávej a prociťuj vroucně to spojení mezi vnějším Já a tou mocnou světelnou jiskrou v tobě činnou.Směřuj svoji pozornost na střed svého srdce a představuj si jej jako zlaté slunce.
Vyslov uznání :Radostně se oddávám té Mocné Přítomnosti ,tomu čistému světlu!
Pociťuj zářiví jas tohoto světla a zesiluj jej v každé buňce svého těla.
Nyní říkej:Já Jsem dítětem světla -Já miluji Světlo-Já sloužím Světlu-Já žiji ve Světle-
Já Jsem Světlem ochraňován,osvěcován,zabezpečen,podporován, Já žehnám Světlu.
Vždy věz:Jsi tím,o čem přemýšlíš ,a protože všechny věci pocházejí ze světla,tak je Světlo
tou Nejvyšší Dokonalostí a Vedením všech věcí.
Saint Germain
31.01.2009 15:36:34 | stálý odkaz


MODLITBA ZA LÁSKU

Podělíme se společně o krásný sen - sen, který si zamilujete tak ,že jej budete chtít mít navždy.
V tomto snu jsme uprostřed krásného,teplého a slunečného dne.Slyšíme ptáky,vítr a říčku.Jdeme k říčce.Na břehu sedí v meditaci starý muž a my vidíme,že z jeho hlavy vyzařuje krásné pestrobarevné
světlo.Snažíme se ho nerušit,ale on vytuší naší přítomnost a otevře oči.Jsou plné lásky a má široký úsměv.Zeptáme se ho,jak je možné,že je schopen vyzařovat takové krásné světlo.Požádáme ho,zda by nás to nenaučil.Odpoví nám,že před mnoha a mnoha lety položil stejnou otázku svému učiteli.
Starý muž začne vyprávět svůj příběh : "Můj učitel si otevřel hruď,vyňal srdce a z něho vyházel
krásný plamen.Pak otevřel moji hruď,otevřel mé srdce a vložil do něho malí plamínek.Vložil mi srdce zpět do hrudi a jakmile bylo opět uvnitř.pocítil jsem nesmírnou lásku,protože plamínek,který mi vložil do srdce,byla jeho vlastní láska.
Tento plamínek se rozhoříval v mém srdci stále víc,až se z něho stal obrovský oheň - oheň,který nepálí,ale očišťuje vše,čeho se dotkne.A tento oheň zasáhl všechny buňky mého těla,které mě začali milovat.Splynul jsem v jednotě se svým tělem,ale má láska neustále vzrůstala.Ten oheň se dotýkal
každé emoce v mé mysli a všechny tyto emoce se proměnili v silnou a intenzivní lásku.Miloval jsem naprosto a bezpodmínečně.
Ale oheň stále hořel a já se musel o svou lásku podělit.Rozhodl jsem se,že vložím kousek své lásky
do každého stromu,a stromy mě začaly rovněž milovat.Byl jsem za jedno se stromy,ale mou lásku to nezastavilo a ona rostla dále.Vložil jsem kousek lásky do každé květiny,do trávy,do země, a ty mne začaly všechny milovat a já byl s nimi za jedno.Má láska rostla víc a víc a miloval jsem všechna zvířata na světě.Zareagovala na moji lásku a milovala mne též a byli jsme za jedno.Má láska však
rostla stále dál.
Vložil jsem kousek své lásky do každého krystalu, do každého kamene v zemi,do prachu, do kovů,
a všechno mne též začalo milovat a já začal bít za jedno se zemí.Pak jsem se rozhodl vložit svou lásku do vody, do oceánů,řek,deště i sněhu.A voda mne též začala milovat a byli jsme za jedno.
Ale má láska nepřestávala růst.Rozhodl jsem se,že ji předám vzduchu,větru.Pociťoval jsem silné spojení se zemí,s oceány, s přírodou a má láska rostla dál.
Obrátil jsem hlavu k obloze, ke slunci a hvězdám a vložil kousek své lásky do každé hvězdy,do měsíce i slunce a všechny mne začaly milovat.Byl jsem za jedno s měsícem,sluncem a hvězdami,
a má láska rostla dál.A tak jsem vložil kousek své lásky do každého člověka a byl jsem za jedno s
veškerým lidstvem.Kamkoliv jdu,kohokoliv potkám, spatřím v jeho očích sám sebe,protože jsem díky lásce součástí všeho."
A pak ten starý muž otevřel svou hruď,vyňal srdce s krásným vnitřním plamenem a vložil ten plamen
do našeho srdce.A teď ona láska roste v našem nitru.Nyní jsme za jedno s větrem,vodou,hvězdami,s veškerou přírodou,se všemi zvířaty a lidmi.Cítíme teplo a světlo,které vyzařuje plemen v našem srdci.
Z hlavy nám vyzařuje krásné pestrobarevné světlo.
Vyzařujeme lásku a modlíme se :
"Děkuji ti stvořiteli vesmíru,za zdar života,který jsi mi dal.Děkuji ti za to,že jsi mi dal vše ,co jsem naléhavě potřeboval.Děkuji ti za příležitost zakoušet toto krásné tělo a tuto báječnou mysl.Děkuji ti
za to,že žiješ v mém nitru s veškerou svou láskou,se svým čistým duchem bez hranic,se svým teplým a zářivým světlem.
Děkuji ti za to,že užíváš má slova,mé oči,za užívání mého srdce,abych se mohl kdykoliv a kdekoliv
podílet na tvé lásce.Miluji tě takového,jaký jsi,a protože jsem tvým dílem,miluji i sám sebe takového,
jakým jsem.Vím,že mi pomáháš udržet lásku a mír v mém srdci a činíš z této lásky nový styl života,v němž žiji v lásce po zbytek svých dnů. Amen Já jsem. :)))
Miguel Ruiz Čtyři Dohody

04.01.2009 13:09:35 | stálý odkaz


© 2007 copyright - Zásobování a.s, © copyright - relevantní autoři článků, šablona: blog.txt.cz

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se